Om ”REDEN”, Amager Division’s grund og hytte i Fredensborg

Om ”REDEN”, Amager Division’s grund og hytte i Fredensborg

Historisk:

Siden år 1949, hvor tropsrådet på Skt. Georgs dag overgav ”Piledam” (det område vi nu kalder Reden) til Frie Fugle Trop i Axelstad Division, har grunden og hytten tilhørt spejdere på Amager.

Frie Fugle Trop (den enhed vi i dag kalder en gruppe) var fra starten i 1934 bosiddende i Østerdalsgade. Troppen blev nedlagt engang i begyndelsen af firserne og Reden gik derfor over til Amagerbro Division.

Det var i mange år en stor og god gruppe med mange og meget aktive spejdere.

Dengang krævede det nok lidt mere at være spejder end i dag, men gutterne i Frie Fugle var ikke bange for udfordringer.

Der var sommerlejre hvor man for eksempel vandrede med kærre og rygsæk eller der var den månedlige patrulje weekend tur til Reden.

Man gik jo dengang i skole også om lørdagen, så en patruljetur startede som regel først lørdag eftermiddag ved 3 tiden, hvor man mødtes ved tropslokalet, pakkede cyklerne og drog af.

Turen til Reden må ha taget nogle timer, det var jo på cykler uden gear og læsset med al bagagen, madvarer, det tunge telt, kogegrej, redningsreb, spade og økse foruden det personlige grej.

Vel fremme på grunden, rejse telt og indrette lejrplads.

En hel del gange var der efter lejrbålet også plads til spændende natløb, nogle gange startede det først efter at man havde sovet i nogle timer!

Og så søndag morgen tidligt op og gang i bålet og koge havregrød!

Som regel var man tilbage i det hjemlige ved femtiden, søndag eftermiddag, for der var jo lige de der skolelektier som skulle være ordnet til mandag morgen.

Foruden den månedlige patruljetur var der selvfølgelig også tropsturen, de ugentlige patruljemøder og det månedlige tropsmøde.

Og dengang mødte man ”altid op”, man betegnede det ”mødepligt”, og uniformen var selvfølgelig korrekt, med korte bukser og reglementerede strømper.

Frie Fugle brugte, i modsætning til mange andre troppe, mørkeblå fløjlsbukser om sommeren.

Om vinteren var det ”tilladt” at bruge skibukser!

Ved et eventuelt afbud skulle man være rigtig meget syg, personlig.

Fakta:

Hytten, som vi kender i dag, er blevet udbygget og ombygget mange gange.

Den oprindelige hytte var opført af genbrugs materialer fra en tysk flygtningelejr ved Ålborg og var kun i én længe og der var sovepladser på loftet, og da der ikke var elektricitet i hytten var alt lys selvfølgelig ved petroleumslamper (det ville få beredskabsstyrelsen og brandvæsenet til at gå helt i sort i dag).

I begyndelsen blev vand hentet ved skovløberboligen på den modsatte side af Hillerødvej, men efter nogle år blev der gravet en brønd på grunden bagved hytten.

Vandet blev pumpet op i en beholder på loftet så der kunne være rindende vand i køkkenet, vild luksus dengang, men det krævede at ”nogen tog nappet” ved ankomst og betjente vingepumpen som var boltet fast i køkkenvæggen (den fjernedes i en køkkenrenovering engang i 1994)

I dag er der foruden selve hytten, med sovepladser på 10 madrasser i et rum, også et anneks med sovepladser til ”flere”, idet der her er bygget en dobbeltkøje med 2 x 6 meter madrasplads.

Der er en toiletvogn med 2 toiletter og 8 håndvaske (dog kun med koldt vand).

Der er nu også en Shelter på grunden med en rigtig god bålplads foran og for ca. 20 år siden blev en patruljehytte (kun til brug for divisionens egne spejdere) indviet i et fjernt hjørne på grunden.

Grunden, på 4 tønder land, var i 1949 helt bar og med nogle åbne vandområder, efterladt efter at der havde været gravet tørv på området.

Der gik ikke mange år før en bevoksning, mest af sejlivet pil, kom op, derfor blev grunden navngivet Piledam og det var dengang hytten som betegnedes Reden.

Der er nogle hyggelige pladser rundt om på grunden og den (efter vores dages forhold) store spejdergruppes patruljer okkuperede deres egne områder og kunne udover at passe deres område, bruge det til hvad de nu fandt var interessant.

Således har der ligget mindst én Landnamshytte og der findes stadig spor af også en meget kraftig bro over noget af vandet.

Der blev indrettet flere lejrbålpladser og i begyndelsen plantet mange forskellige træer.

I dag er grunden godt tilgroet og de tidligere små træer er vokset så store at de nødvendigvis til tider må fældes.

For ca. 20 år siden blev et bælte ryddet langs asfalt vejen og tilplantedes med en blandet læbevoksning og derner nu så tilgroet at der her igen skal tyndes ud.

Vandhullerne fra de gamle tørveskær er der stadig, nogle dog ret meget tilgroet med pil, men her bliver der også jævnligt ryddet.

Nemmest går det hvis det er en så hård vinter at vandene er frosset til.

Der er et løbende afvandings system fra et større område syd for landevejen, og det er ret hyggeligt med rislende vand, selvom det i nogle år har oversvømmet større områder om foråret.

Oversvømmelserne er formodentligt nu overstået for en tid efter en oprensning af afløbet.

Den spændende grund kan i dag tilbyde mange gode oplevelser.

Gode og hyggelige lejrpladser

Store træer at klatre i

Vand at bygge pionerarbejder over

Efter aftale med hyttevagten kan man nok også få lov at fælde træer

Omgivelserne, kan give mange muligheder for spændende oplevelser. Nævnt i flæng er

Falkonergården …

Gurre Slot …

Esrum sø …

Fredensborg slot …

Gribskov …

Gl. Grønholt Vang med rillesten og voldsted …

Store Dyrehave …

Hillerød by og Frederiksborg Slot …

Kronborg …

Teknisk museum …

Oktober 07, Otto, hyttevagten.